Takunderhåll Stockholm

Ett tak behöver löpande underhåll för att förhindra att skador skall uppstå på både människor och egendom. Bromma Takplåtslageri hjälper er som är i behov av takunderhåll och befinner er i Stockholm med omnejd. Med över 40 års erfarenhet av takunderhåll vet vi vilka åtgärder som krävs för att taket skall vara snyggt, säkert och stabilt.
 
Målning av plåttak
En ommålning av ett plåttak bör ske vart 5-10:e år.  Det är självklart viktigt för utseendet men även för extra tätning av falser och dylikt. Är du i behov av en takplåtsmålning så hjälper vi gärna till.
 
Rensning av rännor och rör
Takrännor och rör behöver kontinuerligt undersökas. Vi hjälper er rensa rören så nederbörden enkelt försvinner ner i avloppet. Självklart ser vi även över takrännorna för att förhindra att olyckor skall uppstå.
 
Snöskottning av tak
Du är ansvarig som fastighetsägare att snö och is inte faller ner och skadar människor och egendom. Bromma Takplåtslageri har lång erfarenhet att snöskottning i Stockholmsområdet. När snökaoset uppstår så eliminerar vi helt enkelt risken för skador.
 
Gör kontinuerliga takbesiktningar
Det är viktigt att underhålla sitt tak därför bör du besikta taket regelbundet. Vi ser över ditt takunderhåll om du är i behov av en takbesiktning i Stockholm.
 
Teckna serviceavtal för ditt tak
Tecknar du ett serviceavtal hos Bromma Takplåtslageri så slipper du tänka på underhållet av ditt tak. Vi utför alla kontroller och prioriterar alltid säkerheten först. Vi kollar plåt, beslag, säkerhetsanordningar, rensar hängrännor och ränndalar, ser över nock- och takpannor. Vi gör allt som krävs helt enkelt för att underhålla ditt tak.
 
Kontakta oss eller fyll gärna i kontaktformuläret nedan om du är i behov av takunderhåll i Stockholm.Offert Takunderhåll Stockholm
Namn/Företag
E-post
Telefonnummer
Vad vill ni ha gjort?
Övrig information


Bromma Takplåtslageri AB
Tel: 08 - 17 95 90    | Mobil: 0737-36 95 90   |   Email: info@brommatakplatslageri.se    |    Adress: Wergelandsgatan 5, 168 48 Bromma