Om företaget

Bromma Takplåtslageri AB drivs av Peter Larsson som har mer än 40 års erfarenhet inom plåtslageribranschen. Företaget är beläget i Bromma och tillsammans med sina 3 medarbetare utför de plåt och takarbeten runt om hela Stockholmsområdet. Vi arbetar främst mot privatpersoner, företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Peter har gått kvalitetssäkringkurs för FR 2000 och satsar nu för att bli certifierade. Vi arbetar med miljövänligt material och fokuserar hela tiden på miljöns bästa i vår arbetsgång. 

Vi är medlemmar i Entreprenörföretagen (EPF)
Bromma Takplåtslageri AB
Tel: 08 - 17 95 90    | Mobil: 0737-36 95 90   |   Email: info@brommatakplatslageri.se    |    Adress: Wergelandsgatan 5, 168 48 Bromma